Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhằm giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành, tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn trong tham gia, thụ hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH); đồng thời, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình tham gia và thụ hưởng các quyền lợi về BHXH.

Quy định về chế độ trợ cấp một lần khi rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu
Ảnh minh họa

Theo đó, quy định về thời gian đóng BHXH tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu được đề xuất sửa đổi theo hướng giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa là 75%.

Theo quy định của Luật BHXH hiện hành, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Cùng với đề xuất giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu xuống 15 năm, tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cơ quan soạn thảo cũng đề xuất hai phương án về chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Cụ thể, phương án 1: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Phương án 2: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, mà tiếp tục đóng BHXH, thì mỗi năm đóng BHXH sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016 - 2021, sau 6 năm thực hiện Luật BHXH 2014, có khoảng 661.000 người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu hàng tháng (bình quân khoảng 110.000 người hưởng lương hưu mới/năm); trong đó có 435.000 người được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (chiếm 65,8%). Điều này cho thấy cứ 3 người nghỉ hưu thì có khoảng 2 người có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.