Quỹ ETF IPAAM VN100 là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số VN100, chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu thuộc VN30 và 70 cổ phiếu thuộc chỉ số VN Midcap. Đây là chỉ số đại diện tiêu biểu cho thị trường chứng khoán Việt Nam khi tập hợp các cổ phiếu chiếm tới 89% vốn hóa toàn thị trường.

IPA

Việc có thêm quỹ ETF dựa trên chỉ số VN100 được niêm yết sẽ giúp gia tăng sự đa dạng của các quỹ chỉ số trên thị trường, bên cạnh các quỹ ETF hiện có đang dựa trên các chỉ số VN30, VNX50.

Đây là quỹ đại chúng thứ 3 do IPAAM thành lập và quản lý sau quỹ mở cổ phiếu là Quỹ Đầu tư chủ động VND (VNDAF) và quỹ mở trái phiếu là Quỹ Đầu tư trái phiếu VND (VNDBF) với mục đích cung cấp đường dẫn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài./.

Duy Thái