Cụ thể, tháng 3, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản (NLTS) ước đạt 4,12 tỷ USD, tăng 20% so với tháng 3/2020, tăng 57,4% so với tháng 2/2021.

Tính chung quý I, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với quý I/2020. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt 4,59 tỷ USD, tăng 10,2%; lâm sản chính đạt 3,94 tỷ USD, tăng 41,6%; thủy sản ước đạt 1,69 tỷ USD, tăng 3,3%; chăn nuôi ước đạt 89 triệu USD, tăng 34,7%.

Quý I, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: cao su, chè, rau quả, sắn, tôm, các sản phẩm lâm sản. Những mặt hàng giảm gồm cà phê, gạo, hạt điều.

Trong quý I, Việt Nam xuất khẩu tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 54,4% thị phần, châu Mỹ 32,2%, châu Âu 11,8%, châu Đại Dương 1,8% và châu Phi 1,5%. Đáng chú ý, 4 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 29,05%; 27,87%; 7,96% và 5,7%.

Về nhập khẩu (NK), tính chung quý I, kim ngạch nhập khẩu (NK) các mặt hàng NLTS ước khoảng 7,74 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 66,7%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 505 triệu USD, tăng 21,6%; nhóm lâm sản chính khoảng 728 triệu USD, tăng 34,7%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 913 triệu USD, tăng 14%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,88 tỷ USD, tăng 37,8%./.

Khánh Linh