Theo đó, quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd sẽ thực hiện giao dịch từ 20/10 đến 18/11 theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Nếu giao dịch hoàn tất, đơn vị sẽ nâng sở tại REE hữu từ 119,5 triệu cổ phần (tỷ lệ 33,64%) lên 124,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 34,99%).

Quỹ ngoại Singapore muốn nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu REE
Quỹ ngoại Singapore muốn nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu REE. Ảnh: T.L

Cổ phiếu REE hiện có giá 79.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá hiện tại, Platinum Victory sẽ phải bỏ ra khoảng 383 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đã đăng ký.

Mới đây nhất, Platinum Victory Pte.Ltd dự tính mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu REE từ ngày 15/9-14/10. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, do điều kiện thị trường không thuận lợi, tổ chức này chỉ mua được hơn 1,2 triệu cổ phiếu REE thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn.

Trước đó, quỹ ngoại này cũng đã đăng ký mua thêm gần 6,5 triệu cổ phiếu REE từ ngày 11/8-9/9. Tuy nhiên, đơn vị này cũng không mua được toàn bộ cổ phiếu đã đăng ký mà chỉ mua được 446 nghìn cổ phiếu./.