Vắc-xin

Ảnh TL minh họa.

Cũng theo báo cáo từ Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, đến thời điểm này quỹ đã xuất mua vắc- xin 373 tỷ đồng. Thông tin về con số này, ban quản lý quỹ cho biết, quỹ thực hiện xuất quỹ theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế, theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ.

Đối với việc bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ kế hoạch chi quý III/2021 của Bộ Y tế gửi Ban Quản lý quỹ tại Công văn số 4957/BYT-KHTC ngày 21/6/2021, Ban Quản lý Quỹ vắc-xin đã xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Lãi tiền gửi của quỹ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại được tính vào nguồn thu của quỹ, được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.

Về báo cáo tài chính của quỹ, Bộ Tài chính cho biết, định kỳ, quỹ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ, báo cáo thực hiện thu chi quỹ theo các mẫu biểu tại phụ lục Thông tư 41/2021/TT-BTC. Nội dung công khai báo cáo tài chính quỹ bao gồm: số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại. Hiện nay, quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Các cá nhân tổ chức có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin truyền thông.

Hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nên Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 không tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 sẽ tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ trở lại khi được phép.

Vân Hà