Số tiền quỹ đã chi ra để mua vắc-xin là 7.125,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc- xin 8,8 tỷ đồng.

Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đã chi trên 7.134 tỷ đồng
Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đã chi trên 7.134 tỷ đồng. Ảnh TL minh họa

Cũng theo thông tin từ Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, tính đến 17h ngày 2/11/2021, tổng số huy động của quỹ là 8.794,6 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng). Đây là số tiền đóng góp từ 562.556 lượt tổ chức cá nhân tài trợ và ủng hộ vào quỹ.

Nhằm công khai, minh bạch, tạo lòng tin cho nhân dân, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) báo cáo công khai tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho quỹ, theo quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Hàng ngày, Ban quản lý Quỹ vắc-xin đã cập nhật thông tin của quỹ vào lúc 17h các ngày làm việc bao gồm số huy động, số chi mua vắc-xin và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin, số lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ; cập nhật danh sách cá nhân, ủng hộ lớn công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, KBNN.