báo cáo

Chi bộ Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ triển khai nhiệm vụ trên tinh thần "chủ động, đổi mới, đoàn kết".

Đồng chí Phạm Văn Hoành, Bí thư chi bộ, Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ TBTCVN nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ TBTCVN đã và đang phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo, gương mẫu và chỉ đạo, vận động quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bảo đảm việc xuất bản các số báo in và báo điện tử đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đại hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho: Báo cáo chính trị của chi bộ; Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Tài chính; Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội cũng đã bầu Chi ủy chi bộ TBTCVN, bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ của TBTCVN nhiệm kỳ 2015 - 2020.

chi ủy

Đồng chí Trần Xuân Tú, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính (thứ 2, bên phải) tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Thời báo Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Đức Minh

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Chi bộ TBTCVN nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu các đại biểu chính thức, dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Tú, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã động viên, ghi nhận kết quả hoạt động của Chi bộ trong những năm qua; đồng thời gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Chi bộ TBTCVN trong thời gian tới.

Đồng thời, đồng chí đề nghị, Chi bộ Đảng TBTCVN triển khai nhiệm vụ thời gian tới với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ TBTCVN đề ra.

Nhân sự Chi ủy Chi bộ Thời báo Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm: Đồng chí Phạm Văn Hoành, Bí thư, Tổng biên tập; đồng chí Đinh Hùng, Phó Bí thư, Phó Tổng biên tập; đồng chí Ngô Chí Tùng, Chi ủy viên, Phó Tổng biên tập.

Đức Minh