Giai đoạn đầu, dịch vụ chuyển tiền nhanh PayPost được thực hiện ở 200 bưu cục tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc .

Ngày 10/9/2013, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chính thức ra mắt dịch vụ Chuyển tiền nhanh PayPost. Đây là một dịch vụ mới bên cạnh các cách dịch vụ chuyển tiền truyền thống của bưu điện Việt Nam đã và đang khai thác trên mạng lưới.

Dịch vụ Chuyển tiền nhanh PayPost đáp ứng các nhu cầu chuyển tiền rất nhanh của khách hàng là các hộ gia đình kinh doanh, buôn bán, doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu thanh toán, chuyển tiền với các đối tác, khách hàng, gia đình chuyển tiền cho con cái đi học xa, người lao động gửi tiền lương về cho gia đình... Sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền, người nhận sẽ đến bưu cục gần nhất nhận tiền.

Giai đoạn đầu, dịch vụ Chuyển tiền nhanh PayPost được thực hiện ở 200 bưu cục tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc./.

Thoa Vũ