Rà soát giá đất, khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Khu đô thị mới Hoàng Gia
Cổng vào Khu đô thị mới Hoàng Gia. Ảnh minh họa: Kỳ Phương

Nhiều sai phạm trong quá trình triển khai

Theo Kết luận của Thanh tra TP. Cần Thơ, vào năm 2017, dự án Khu đô thị mới Hoàng Gia được UBND TP. Cần Thơ giao cho Công ty CP Xây dựng thương mại Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) thực hiện đầu tư, với quy mô hơn 12 ha, sau điều chỉnh còn 9,78 ha.

Dự án Khu đô thị mới Hoàng Gia bao gồm: xây dựng nhà ở thương mại và khu dịch vụ đa chức năng. Dự án chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở đối với khu đất thực hiện dự án nên việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư là chưa phù hợp với Điểm c Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Thời điểm ngày 20/11/2023, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được chủ đầu tư thực hiện 95% theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Dự án đang trong giai đoạn lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình nhà phố thương mại nên chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

Đồng thời, dự án chưa được nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản lý. Hiện nay, dự án đã hết thời gian thực hiện, theo Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 và Quyết định số 2273/QĐ- UBND ngày 13/10/2020 của UBND TP. Cần Thơ.

Dự án được HĐND TP. Cần Thơ thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2019, nhưng khi thông báo thu hồi đất không thông báo đến người dân biết. Phương án tái định cư cũng chưa được lấy ý kiến của người dân.

Thanh tra TP. Cần Thơ chỉ ra, quá trình thực hiện dự án có sự thay đổi quy mô và UBND quận Thốt Nốt, theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 26/2/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới 11,86 ha, trên cơ sở kết quả thẩm định của Phòng Quản lý đô thị quận, khi chưa có ý kiến chấp thuận của UBND thành phố là chưa đúng quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

Ngoài ra, UBND quận Thốt Nốt ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án chưa phù hợp với quyết định của UBND thành phố.

Rà soát giá đất, khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Khu đô thị mới Hoàng Gia

Theo quảng cáo, Khu đô thị mới Hoàng Gia bao gồm 492 shophouse và townhouse. Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Euro Cần Thơ làm nhà nhà tiếp thị và phân phối chiến lược. Ảnh: VTV

Rà soát thẩm định lại giá đất, phát hiện vi phạm kiến nghị xử lý

Theo Thanh tra TP. Cần Thơ, quá trình triển khai thông báo thu hồi đất chỉ được lồng ghép với cuộc họp công bố quy hoạch dự án, chưa tổ chức triển khai thông báo thu hồi đất đến người dân và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở của UBND phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư.

Phương án tái định cư chưa được lấy ý kiến của người dân theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 và thời gian phê duyệt phương án tái định cư thực hiện chậm, theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 5299/UBND-KT ngày 21/12/2016 về việc quản lý, thanh quyết toán chi phí công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ký kết hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn định giá cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó có nội dung thống nhất giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn các quận, huyện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là chưa đúng quy định.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thực hiện việc ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá đất theo chỉ đạo của cấp trên. Sở Tài nguyên và Môi trường để xảy ra vi phạm khi sử dụng chứng thư thẩm định giá do Công ty CP TT và Thẩm định giá Tây Nam Bộ ký hợp đồng với chủ đầu tư để làm cơ sở thẩm định và xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ.

Ngày 24/9/2020, Công ty Hoàng Gia có đơn xin giao tổng diện tích đất là 77.381,7 m2. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định giao đất đợt 1 cho công ty xây dựng là không đúng quy định. Bởi thời điểm này, dự án chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

Từ các nội dung kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với dự án để chủ đầu tư sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Phối hợp với Hội đồng thẩm định giá đất; UBND quận Thốt Nốt; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Thốt Nốt tiến hành rà soát, thẩm định lại giá đất cụ thể việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị xử lý theo quy định.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra;

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát trình tự, thủ tục có liên quan để tham mưu UBND thành phố cho chủ đầu tư được gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định.

Thanh tra TP. Cần Thơ kiến nghị UBND thành phố cần chỉ đạo UBND quận Thốt Nốt kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, cơ sở pháp lý có liên quan để thực hiện dứt điểm công tác, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng đối với các hộ còn lại theo quy định pháp luật khi dự án được gia hạn thời gian thực hiện; thực hiện các thủ tục bàn giao nền tái định cư cho các hộ đủ điều kiện theo quy định; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra.

Cần thường xuyên rà soát hoạt động kinh doanh bất động sản

Sở Xây dựng Cần Thơ hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục để được cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật khi dự án được gia hạn thời gian thực hiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy hoạch xây dụng, các hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý.