Hoạt động cho thuê nhà sẽ được cơ quan thuế quản lý chặt chẽ.

Hoạt động cho thuê nhà sẽ được cơ quan thuế quản lý chặt chẽ.

Giao nhiệm vụ đến từng đội thuế để kiểm tra, rà soát

Để đảm bảo chống thất thu đối với hoạt động cho thuê nhà, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà. Bên cạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng chỉ đạo các chi cục thuế triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, cục thuế đã yêu cầu các chi cục thuế quán triệt đến từng đội thuế, từng cán bộ đội thuế liên xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn quản lý với các hộ, cá nhân cho thuê nhà; hộ kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú. Qua tìm hiểu được biết, các chi cục thuế đã thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình cho thuê nhà trên địa bàn và đã có báo cáo bước đầu.

Tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, báo cáo cho thấy hiện cơ quan này đang quản lý 2.196 hộ kinh doanh cho thuê nhà, với tổng số thuế thu được từ họat động cho thuê nhà năm 2020 là 108,8 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng số thu khu vực cá thể (trong đó thuế giá trị gia tăng là 54,4 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân là 54,4 tỷ đồng). 4 tháng đầu năm 2021 đơn vị thu được tổng số thuế là 43 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng số thu từ khu vực cá thể (trong đó thuế giá trị gia tăng là 21,5 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 21,5 tỷ đồng).

Ông Lê Quang Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, sau khi có chỉ đạo của Cục Thuế TP. Hà Nội, chi cục đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công chức, từng đội thuế, từ đó gắn trách nhiệm và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý hoạt động cho thuê nhà.

“Chúng tôi đã phối hợp với Chi nhánh Điện lực quận Cầu Giấy cung cấp danh sách khách hàng có nhà cho thuê được ưu đãi về giá điện để rà soát, đưa vào quản lý thuế đối với các hộ chưa đăng ký, kê khai thuế. Phối hợp với chính quyền địa phương, UBND phường, xã chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn phường như công an, địa chính, ban quản lý tòa nhà, khu chung cư, tổ trưởng tổ dân phố để tuyên truyền, vận động chủ hộ kinh doanh cho thuê nhà đăng ký lưu trú cho khách thuê” - ông Hùng cho biết.

Rà soát các trang mạng cho thuê nhà trung gian

Cùng với việc chỉ đạo các chi cục thuế giao nhiệm vụ cho các đội thuế, công chức thuế thực hiện rà soát, kiểm tra tình hình cho thuê nhà trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng yêu cầu các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trên địa bàn phường như: công an, địa chính, ban quản lý tòa nhà, khu chung cư… tăng cường công tác quản lý lưu trú, đặc biệt với người nước ngoài trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật về việc không đăng ký kê khai, nộp thuế đối với việc cho thuê nhà, cơ sở lưu trú của chủ hộ kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo này, các chi cục thuế đã tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế hộ cho thuê nhà. “Chúng tôi đã tham mưu với UBND quận Cầu Giấy ban hành kế hoạch về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy; trong đó xác định quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà là nhiệm vụ trọng tâm của UBND các phường. Định kỳ hàng tháng, chi cục thuế đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND quận có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. UBND quận Cầu Giấy cũng đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách, các tổ công tác liên ngành; chỉ đạo UBND các phường thường xuyên rà soát các địa chỉ cho thuê nhà, các hộ kê khai không đúng doanh thu thực tế phát sinh” - ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để người nộp thuế biết và chủ động thực hiện nghĩa vụ, vừa qua các chi cục thuế cũng đã thường xuyên tuyên truyền Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, cũng như các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến hoạt động cho thuê nhà. Cơ quan thuế hỗ trợ, hướng dẫn 100% các hộ kinh doanh cho thuê nhà thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương thức điện tử.

Cùng với việc tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng yêu cầu định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế thực hiện đối chiếu nợ, đối chiếu các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước, phát hiện và hướng dẫn người nộp thuế điều chỉnh các khoản nộp sai tiểu mục; thực hiện rà soát các trang mạng cho thuê nhà để yêu cầu cơ quan thuế xác minh xem người nộp thuế đã kê khai và nộp thuế chưa, nếu chưa phải đôn đốc yêu cầu người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ.

“Để đảm bảo chống thất thu thuế đối với lĩnh vực cho thuê nhà, ngoài sự phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an để quản lý tình hình cho thuê nhà trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã tiến hành rà soát đối với các cá nhân phát sinh hoạt động cho thuê nhà thông qua các website trung gian như AirBnB, Booking.com, Agoda, Luxstay…, nhưng chưa kê khai, nộp thuế” - ông Trường cho biết.

Xử lý nghiêm trường hợp không kê khai, nộp thuế

Hiện cơ quan thuế đã tiến hành thu thập thông tin, rà soát cơ sở dữ liệu, đề nghị các chi cục thuế xác minh trực tiếp tại các địa chỉ nhà cho thuê đang đăng ký qua website để xác định doanh thu, đôn đốc kê khai, nộp thuế theo quy định. “Với các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có nhà cho thuê, nhưng cố tình gian lận trốn thuế, không kê khai nộp thuế, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết.

Nhật Minh