Sau khi có thông tin về việc lãnh đạo các doanh nghiệp công ích của TP. Hồ Chí Minh có mức lương cao nhất lên đến 2,6 tỷ đồng/năm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia Phạm Minh Huân cho rằng, mức lương khoảng 200 triệu đồng/tháng là quá cao, không có cách tính lương nào theo đúng quy định của Nhà nước lại cao như vậy.

Đối với các doanh nghiệp công ích, đơn giá tiền lương được tính cùng với hiệu quả, năng suất và bảo tồn vốn. Mức lương cao nhất theo quy định là 36 triệu đồng, hiệu quả cao sẽ cộng thêm 50% mức lương.

Theo ông Phạm Minh Huân, lương của các lãnh đạo, các chức danh chủ chốt trong các doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2012 trở về trước đã được quy định tại Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty Nhà nước và có khống chế mức trần tối đa.

Từ năm 2013 trở đi, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với lãnh đạo trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định mới tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2013.

Điều 4 của Nghị định này quy định: Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa.

Nghị định này cũng quy định mức tiền lương trần tối đa tại các Tập đoàn kinh tế Nhà nước của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty chuyên trách là 36 triệu đồng/tháng; Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là 35 triệu đồng/tháng; Phó Tổng giám đốc và Phó Giám đốc là 32 triệu đồng/tháng và Kế toán trưởng là 29 triệu đồng/tháng.

Trong quy định đã ghi rất rõ việc đại diện chủ sở hữu phải kiểm soát việc chi tiền lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận để bảo toàn vốn Nhà nước.

Để làm rõ những sai phạm trong việc chi trả lương tại các doanh nghiệp công ích TP. Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể vụ việc. Bộ cũng đề nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra và thanh tra toàn bộ các doanh nghiệp công ích trên địa bàn Thành phố. Sau kết quả thanh tra, nếu phát hiện ra có vấn đề, phải xử lý kịp thời.

Bộ cũng đã cử đoàn công tác vào TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra, phân tích rõ việc thực hiện chính sách ở các doanh nghiệp công ích.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho hay, từ thực trạng tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo Thủ tướng để rà soát, kiểm tra ở các tỉnh, thành phố khác./.

Theo chinhphu.vn