8

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất có thể gửi giấy đề nghị gia hạn qua mạng.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách gia hạn

Để triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo quy định. Tổng cục Thuế yêu cầu từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh, văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ đạo này, các cục thuế đã đồng loạt tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Tại Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các clip hướng dẫn, gửi email nội dung Nghị định 52/2021/NĐ-CP, những lưu ý khi thực hiện chính sách gia hạn…

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, do tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo chính sách thuế đến được với người dân và doanh nghiệp, đồng thời phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, cục thuế đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. “Chúng tôi đã gửi mail cho người nộp thuế, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí trung ương và TP. Hà Nội. Xây dựng clip giới thiệu về Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Thông qua clip này, với các hình ảnh sinh động, trực quan, người nộp thuế có thể dễ dàng tiếp nhận các quy định của nghị định về chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất” - bà Huyền nói.

Tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế, qua tìm hiểu được biết, đơn vị này cũng đã tăng cường tuyên truyền về chính sách gia hạn trên các báo, đài trung ương và Thừa Thiên - Huế. Bà Âu Thị Nguyệt Liên, Trưởng Phòng tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế cho biết, cục thuế cũng đang tăng cường tuyên truyền để đưa chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. “Nghị định 52/2021/NĐ-CP có một số nội dung mà người nộp thuế cần lưu ý, do đó người nộp thuế cần nghiên cứu xem mình có thuộc đối tượng được gia hạn hay không, sau đó mới nghiên cứu đến các sắc thuế được gia hạn. Trong quá trình tuyên truyền, với mỗi nội dung, chúng tôi có cách thức tuyên truyền khác nhau để người nộp thuế có thể tiếp cận và thực hiện làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” - bà Liên nói.

Tiếp nhận đề nghị gia hạn qua mạng để phòng chống dịch

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong công tác phòng dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử (Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7) để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tuyên truyền, hỗ trợ, tập trung hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp, sử dụng ứng dụng để lập và gửi giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử.

Riêng đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và gửi giấy đề nghị gia hạn qua Cổng dịch vụ công quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, các ứng dụng hiện nay đã có thể tiếp nhận và cập nhật thông tin trên giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế. Khi giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử, hệ thống thuế điện tử (Etax, iCanhan) của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn để người nộp thuế biết.

Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng, thì hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo không chấp nhận giấy đề nghị gia hạn. Người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng, sau đó gửi lại giấy đề nghị gia hạn để được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Giám sát, đôn đốc nộp ngân sách với trường hợp không được gia hạn


Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, với trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn, thì cơ quan thuế ban hành thông báo gửi người nộp thuế về việc dừng gia hạn (theo mẫu) và yêu cầu người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.
Sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định, cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Nhật Minh