tiền

Quốc hội đã quyết định kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Ảnh: TL.

Cử tri huyện Long Thành kiến nghị quan tâm xem xét cho Đồng Nai được giữ lại tỷ lệ ngân sách 50% để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội vì tỉnh là cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ, kết nối với nhiều tỉnh thành nhưng hạ tầng giao thông chưa phát triển.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới, việc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với từng địa phương được căn cứ vào dự toán thu NSNN và dự toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) tính theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ (chi đầu tư, chi thường xuyên) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 122/2020/QH14, trong đó tại khoản 5 Điều 1 có quy định: "Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới".

Như vậy, ghi nhận kiến nghị của cử tri huyện Long Thành, năm ngân sách 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới; trên cơ sở dự toán thu ngân sách và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; dự toán chi ngân sách tỉnh tính theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ, để xác định tỷ lệ phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và NSĐP, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật NSNN.

Đây cũng là vấn đề nhiều địa phương đề xuất. Do đó, Bộ Tài chính sẽ xem xét, nghiên cứu để trình các cấp có thẩm quyền vào thời gian tới./.

Minh Anh