Trong tháng hành động đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Công thương cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức 7 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra tại 14 tỉnh, thành phố trọng điểm về an toàn thực phẩm.

Các đoàn sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm rau, thịt tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, đặc biệt là các chợ đầu mối. Đồng thời sẽ xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đoàn số 1 sẽ do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thực phẩm, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) tiến hành thanh kiểm tra tại Hà Nội, Hưng Yên.

Đoàn số 2 do Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với Cục Nafiqad, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh tiến hành thanh kiểm tra tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Đoàn số 3 do Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an, Cục Báo chí, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành thanh kiểm tra tại Bắc Giang, Lạng Sơn

Đoàn số 4 do Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), Thanh tra Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang tiến hành thanh kiểm tra tại Khánh Hòa, Bình Định.

Đoàn số 5 do Cục Thú y chủ trì, phối hợp Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiến hành thanh kiểm tra tại Quảng Bình, Quảng Trị.

Đoàn số 6 do Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công thương), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tiến hành thanh kiểm tra tại Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Đoàn số 7 do Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục (Nafiqad), Viện Vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh kiểm tra tại Cần Thơ, Bạc Liêu.../.

Phúc Nguyên