Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của SHI, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.217,7 tỷ đồng, tăng 24,11% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của SHI đạt 200,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 26,5 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 28,34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình về kết quả kinh doanh gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), SHI cho biết, doanh thu thuần tăng 24,11% là do Công ty tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời, kinh doanh đa lĩnh vực cộng thêm đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy kênh bán hàng mới. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của SHI tăng mạnh 159,8% chủ yếu là do lãi tiền gửi tăng, lãi do thỏa thuận hợp đồng và lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng.

SHI giải trình về việc lãi sau thuế quý I tăng hơn 28%
Lãi sau thuế quý đầu năm của SHI tăng hơn 28%. Ảnh: Minh họa.

Cũng theo giải trình từ doanh nghiệp này, trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 15,7% do tiết kiệm chi phí nhân viên bán hàng, chi phí bao bì, chi phí vận chuyển, xuất nhập khẩu đều giảm đã tác động tích cực lên lợi nhuận kế toán sau thuế, dẫn đến lãi sau thuế quý I của SHI tăng 28,34% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 11/5, cổ phiếu SHI đang tạm đóng cửa ở mức giá 13.350 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2023, mặc dù dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn bị âm, nhưng với việc giảm mạnh giá trị hàng tồn kho xuống hơn 325 tỷ đồng đã giúp cơ cấu tài sản của SHI có sự chuyển biến tích cực. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 293 tỷ đồng, chủ yếu để hỗ trợ nguồn vốn lưu động, phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của SHI đạt 7.145 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.423 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn chủ sở hữu của SHI tại cùng thời điểm nêu trên đạt 1.980 tỷ đồng, tăng thêm 20 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,6 lần, giảm so với hồi đầu năm là 2,74 lần.

Được biết, SHI đã chính thức gia nhập ngành bất động sản khu công nghiệp khi vừa khởi công khu công nghiệp SHI IP Tam Dương (Vĩnh Phúc) vào cuối tháng 4 vừa qua. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm nay, dự án bất động sản khu công nghiệp 162ha này sẽ tạo doanh thu và lợi nhuận cho SHI.

Theo thông báo gửi Sở GDCK Hà Nội ngày 8/5/2023 của SHI về việc công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn, ngày 28/4/2023, SHI đã mua lại một phần trái phiếu SHIH2124001, phát hành ngày 28/7/2021 và đáo hạn ngày 28/7/2024 (kỳ hạn 36 tháng). Sau khi mua lại một phần, hiện mã trái phiếu này đang lưu hành chỉ còn 210 tỷ đồng./.