Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh/ thỏa thuận trên sàn, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu bán thành công, SHS sẽ đưa tỷ lệ sở hữu về 0%, rút hết vốn khỏi PV Machino.

Tạm tính theo thị giá của PVM trên thị trường chứng khoán, SHS có thể thu về hơn 99 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại PV Machino.

Mới đây, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã Ck: POW) cũng đã ban hành nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (mã Ck:PVM). Theo đó, số lượng cổ phần bán chuyển nhượng vốn 19.931.430 cổ phần, bằng 100% số cổ phần PV Power đang sở hữu.

Thời gian gần đây nhiều cổ đông, nhà đầu tư quan tâm tới câu chuyện thoái vốn nhà nước của POW tại PVM và cũng nhờ thế mà giao dịch cổ phiếu PVM thời gian gần đây đã trở nên sôi động với khối lượng giao dịch nhiều phiên đạt mức kỷ lục so với trước đây./.

Hồng Quyên