Báo cáo tổng hợp của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, so với cuối năm 2020, tuy một số chỉ tiêu phát triển đối tượng của BHXH Việt Nam đã giảm trong những tháng đầu năm 2021 do tác động của dịch Covid-19, nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì con số này vẫn rất tích cực.

Theo đó, tính đến ngày 31/5/2021, tổng số người tham gia BHXH trên toàn quốc là trên 16,17 triệu người (đạt 32,49% lực lượng lao động), đạt 91,3% kế hoạch BHXH Việt Nam đặt ra, tăng trên 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn giảm 38.941 người so với hết năm 2020.

Riêng số tham gia BHXH bắt buộc là trên 15 triệu người, giảm 25.811 người so với cuối năm 2020, BHXH tự nguyện là trên 1,12 triệu người, giảm 13.060 người; số tham gia BH thất nghiệp là trên 13,3 triệu người, đạt 93,51% kế hoạch, giảm 20.737 người. Bảo hiểm y tế (BHYT) có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ và cuối năm 2020, với trên 87,77 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số, đạt 97,6% kế hoạch, tăng thêm 246.185 người.

So với kế hoạch mà BHXH Việt Nam đặt ra trong năm 2021, trong 7 tháng còn lại của năm, toàn quốc cần phát triển thêm 1.521.328 người tham gia BHXH; trên 9,2 triệu người tham gia BH thất nghiệp và trên 2,16 triệu người tham gia BHYT.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do tác động của Covid-19, đại diện Ban Quản lý thu- sổ, thẻ (BHXH Việt Nam) cũng chỉ ra nguyên nhân chủ quan khi sự tăng trưởng không đều giữa các địa phương. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT có địa phương tăng cao, nhưng có nơi lại “dậm chân tại chỗ” cho thấy có những địa phương chưa có sự quyết liệt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt được kế hoạch đề ra trong phát triển người tham gia, Ban Quản lý thu- sổ, thẻ đã đề xuất các giải pháp mới hỗ trợ phát triển người tham gia. Theo đó, cơ quan này xác định vẫn sống chung với dịch Covid-19, nên việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp sẽ khó thực hiện, có thể thay đổi phương pháp tiếp cận bằng cách sử dụng các giải pháp tuyên truyền trên môi trường mạng xã hội.

Bên cạnh đó, việc rà soát danh sách người lao động chưa tham gia BHXH theo dữ liệu được chia sẻ từ cơ quan Thuế, trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, cơ quan BHXH sẽ có thể yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động lập báo cáo và chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp, cơ quan BHXH sẽ hậu kiểm khi thiết lập lại giai đoạn bình thường.../.

Mai Lâm