Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thuế cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan Thuế, Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác quản lý.

Số tiền thuế đã hỗ trợ trong 2 tháng đầu năm là hơn 12 nghìn tỷ đồng
Cơ quan thuế không ngừng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý.

Theo đó, đã đẩy mạnh rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; nâng cấp ứng dụng hệ thống hoá đơn điện tử trên toàn quốc, triển khai hoá đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh các gian lận về hóa đơn, kê khai thuế...

Cơ quan Thuế đã triển khai mạnh mẽ xây dựng dữ liệu bản đồ số đối với hộ kinh doanh trên toàn quốc..., chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới; nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Cơ quan Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu./.