Bộ trưởng Bộ Công an: Không còn tình trạng "tín dụng đen" công khai, lộng hành Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm hàng năm giảm gần 10% Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thiếu cơ chế cho liên kết vùng để phát triển ngành du lịch

Chiều 9/8, phát biểu bế mạc phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá phiên chất vấn cho thấy tinh thần sát thực tế, rất thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao đối với cả người hỏi và người trả lời chất vấn. “Thực tế, thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao, tôi thấy có thể tóm lược không khí và diễn biến của phiên chất vấn bằng 5 chữ T như vậy” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn hôm nay thành công, nhưng có thành công thực sự tốt đẹp hay không thì cần thời gian kiểm nghiệm lại việc thực hiện các lời hứa và các cam kết ra sao.

Xử lý triệt để các vụ án có cán bộ tiếp tay cho tín dụng đen

Đối với lĩnh vực thuộc Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội tóm lược một số các nhiệm vụ, giải pháp mà các Bộ trưởng, Phó Thủ tướng đã nêu trong phiên chất vấn này như: tích cực triển khai chuyên đề phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng băng nhóm hoạt động tín dụng đen; xử lý triệt để các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án liên quan đến cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho tín dụng đen hoạt động. Xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân không chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, nhưng các đơn vị, địa phương khác lại phát hiện và xử lý.

“Tại địa bàn của mình thì không lo, không phát hiện, người khác bên ngoài lại phát hiện, xử lý. Chúng ta cũng phải xem xét trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức và lực lượng trên địa bàn?”, - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung để ban hành mới nghị định về cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó và phát triển ngành nghề dịch vụ này để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo điều kiện quản lý chặt chẽ hoạt động này, ngăn ngừa, hạn chế đánh bạc, cá cược trái phép…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, quản lý chặt chẽ thông tin trên không gian mạng, xử lý căn cơ tình trạng SIM rác. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. “Câu chuyện SIM rác này cũng mấy nhiệm kỳ chúng ta đặt ra rồi” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhắc lại việc Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ sớm xây dựng Luật Dữ liệu về cá nhân, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trước khi tiến đến lộ trình đó thì cần nghiên cứu để ban hành nghị định về vấn đề này. Cùng với Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh mạng và Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, như vậy tới đây ít nhất là đặt ra 3 nghị định cần phải sớm nghiên cứu, xây dựng và ban hành. Trước đó, trong kỳ họp bất thường, Quốc hội đã ban hành 1 luật sửa 9 luật, trong đó có bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến an ninh mạng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Chính phủ phải ban hành nghị định để sớm hướng dẫn vấn đề này.

Nhiều nội dung khác cũng được Chủ tịch Quốc hội nhắc lại như đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai tích hợp thông tin ứng dụng thẻ căn cước trên các lĩnh vực, góp phần giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1/1/2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi); nghiên cứu để có giải pháp cấp giấy tờ tùy thân tạm thời cho người dân di cư tự do, nhất là khu vực Tây Nguyên...

Tăng cường hợp tác công tư trong lĩnh vực du lịch

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, các giải pháp được Chủ tịch Quốc hội nêu rõ là tiếp tục triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ về phát triển du lịch, như Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn cả về môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch.

Để phát triển du lịch, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ việc tăng cường liên kết vùng, phối hợp liên ngành. Theo Chủ tịch Quốc hội, bản chất du lịch đã có tính chất ngành, vùng và liên vùng rất chặt chẽ, chúng ta không thể không làm chuyện này, mặc dù chúng ta không có chính quyền vùng.

Toàn cảnh phiên chất vấn
Toàn cảnh phiên chất vấn chiều 10/8.

Về hoàn thiện thể chế, Chủ tịch Quốc hội lưu ý rà soát, đánh giá việc triển khai Luật Du lịch năm 2017 và pháp luật có liên quan, chú trọng cụ thể hóa các quy định về tăng cường hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. Đồng thời, sớm cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, quản lý chặt chẽ, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của quỹ. Trong danh mục của chương trình phục hồi phát triển kinh tế theo Nghị quyết 43 thì có 300 tỷ đồng cấp cho quỹ này, tuy nhiên đến nay chưa có danh mục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. “Hiện nay quỹ này phần vốn mồi của Nhà nước cũng chưa có, phần của các doanh nghiệp và xã hội đóng góp cũng chưa” - Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Các giải pháp khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập là khẩn trương ban hành quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách vừa phục hồi, phát triển du lịch trong Nghị quyết 43, về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình này; nghiên cứu đề xuất những chính sách bổ sung. Trước khi có những chính sách bổ sung phải tổ chức thực hiện quyết liệt, rốt ráo những chính sách đã có, nhất là về vấn đề hỗ trợ cho người lao động và cho doanh nghiệp, khôi phục lại thị trường lao động.