Cụ thể, tại Quyết định 213/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Hồng Chương, Giám đốc Sở tài chính tỉnh Sơn La.

Đồng thời, tại Quyết định 212/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Giám đốc Sở tài chính tỉnh Sơn La, để nhận nhiệm vụ mới./.


Theo VGP