cục-thuế-sơn-la.jpg

Cán bộ công chức Cục Thuế Sơn La hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế. Ảnh: Phương Mai

Văn bản công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế do ông Trần Mạnh Cường – Phó Cục trưởng Cục Thuế Sơn La ký ban hành trên cơ sở hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) hiện cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp có số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đến ngày 31/1/2021 chưa nộp hết vào ngân sách nhà nước. Cục Thuế Sơn La thông báo các doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là Công ty CP Sông Đà 7 nợ trên 3,8 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP Thủy điện Pá Chiến nợ trên 3,2 tỷ đồng; Công ty CP Xi măng Mai Sơn nợ trên 3,1 tỷ đồng; Công ty CP Tuấn Vũ nợ trên 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH năng lượng Sơn La nợ trên 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nợ trên 1,7 tỷ đồng

Doanh nghiệp có số nợ thấp nhất là Công ty CP Phú Lâm Phù Yên nợ trên 5 triệu đồng.

Cùng với việc thường xuyên công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế Sơn La còn triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách theo tinh thần Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% trên tổng số thu ngân sách năm 2021 được giao./.

Văn Tuấn