Theo kế hoạch, các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý IV/2021 trong thời gian tới. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/12, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 30/11.

SSI Research dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ quý IV/2021
Kế hoạch giao dịch của các ETF ngoại trong kỳ quý IV/2021.

Đối với chỉ số MSCI Frontier Markets Index, SSI Research cho biết, MSCI đã công bố kết quả danh mục quý IV/2021 như sau: MSCI Frontier Markets Index thêm PDR; còn MSCI Frontier Markets Smallcap Index thêm DXG, DGW, HDG, NKG, NVB, DCM, SHS, VND và loại CII, PDR.

Quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (chỉ số cơ sở MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index) hiện đã có PDR và DXG trong danh mục nên tác động tới hai cổ phiếu này có thể không nhiều. Các cổ phiếu còn lại được thêm mới vào danh mục chỉ số smallcap cũng có thể được thêm vào danh mục quỹ iShares ETF trong kỳ này, tuy nhiên khả năng không cao do nhóm này có quy mô vốn hóa thấp hơn.

Đối với chỉ số MVIS Vietnam Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 19/11, SSI Research dự báo danh mục chỉ số sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này.

Danh mục MVIS Vietnam Index hiện có 46 cổ phiếu, trong đó có 31 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 15 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 19/11 đạt 578 triệu USD. SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục mới MVIS Vietnam Index và VanEck Vectors Vietnam ETF như sau:

SSI Research dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ quý IV/2021

Đối với FTSE Vietnam Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 19/11, SSI Research dự báo: DIG, VND, DGC, NLG, DXG có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số; và không có cổ phiếu bị loại.

Giả định thêm mới 5 cổ phiếu như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 26 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 19/11 đạt 396 triệu USD. SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index và giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF như sau:

SSI Research dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ quý IV/2021

Đối với chỉ số FTSE Vietnam 30 Index được SSI Research dự báo sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Theo bộ quy tắc, chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm./.