Theo báo cáo nghiên cứu từ cuộc khảo sát gần đây của ngân hàng Standard Chartered có tựa đề “Các chỉ số quan trọng của các chuỗi cung ứng bền vững”, các doanh nghiệp được tham gia khảo sát đã đưa ra các yếu tố quan trọng ảnh hưởng chuỗi cung ứng.

Đó là sự thân thiện với môi trường và sự minh bạch của các nhà cung cấp trực tiếp, sức khỏe tài chính, sự linh hoạt và khả năng thích ứng, sự hợp tác và kết nối xuyên suốt hệ sinh thái, là các chỉ số quan trọng của một chuỗi cung ứng hiệu quả.

Standard Chartered cam kết tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án xanh của T&T Group Ngân hàng Standard Chartered cam kết đầu tư 8 tỷ USD phát triển bền vững ở Việt Nam Standard Chartered điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021
Standard Chartered: Hiệu quả chuỗi cung ứng phụ thuộc sự ổn định tài chính
Standard Chartered: Hiệu quả chuỗi cung ứng phụ thuộc ổn định tài chính

Tại ASEAN, các doanh nghiệp đề cao vai trò của việc đảm bảo sự ổn định tài chính của các nhà cung cấp gián tiếp thông qua việc đưa ra thêm các lựa chọn tài chính bên cạnh các chương trình tài chính dành cho nhà cung cấp.

59% doanh nghiệp tại ASEAN tin rằng điều đó là rất quan trọng so với 52% doanh nghiệp trên thế giới, mặc dù trong số đó chỉ có 42% các doanh nghiệp tự đánh giá đã thực hiện tốt công việc này.

Các chuỗi cung ứng trên thế giới đang trải qua những gián đoạn do đại dịch Covid-19 gây ra, do vậy, các doanh nghiệp đang ngày một tăng cường tìm kiếm một cách tiếp cận toàn diện cho việc quản lý chuỗi cung ứng.

60% các doanh nghiệp ASEAN đánh giá việc hiểu và giám sát cách thức sử dụng lao động của các nhà cung cấp trực tiếp là chìa khóa để tạo ra một môi trường lành mạnh và các chuỗi cung ứng minh bạch. Chỉ có 38% trong số đó tin rằng họ thể làm tốt điều này.

Với nỗ lực xây dựng các chuỗi cung ứng linh hoạt và có khả năng thích ứng, 57% các doanh nghiệp tham gia khảo sát đồng tình rằng các kế hoạch đảm bảo sự xuyên suốt trong kinh doanh được kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ, cũng như việc tiến hành đánh giá các mối quan hệ với nhà cung cấp, cơ sở sản xuất, tuyến hậu cần và các thách thức chính khác của chuỗi cung ứng từ hệ quả của đại dịch Covid-19 là rất quan trọng.

55% doanh nghiệp tự đánh giá đã thực hiện rất tốt việc chuẩn bị và kiểm tra trước các kế hoạch này, 42% doanh nghiệp ghi nhận đã thực hiện tốt việc xây dựng đánh giá các nhà cung cấp.

Để xây dựng các chuỗi cung ứng mang tính hợp tác và kết nối, 65% các doanh nghiệp ở ASEAN đánh giá việc phát triển các mục tiêu chung/ các chỉ tiêu giữa các bộ phận trong nội bộ công ty là quan trọng nhất. Tuy nhiên, dưới 50% doanh nghiệp cho rằng họ thực hiện rất tốt công việc này./.