Sun Life Việt Nam ra mắt /savant/ – ứng dụng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Cùng với /savant/ đi vào hoạt động, Sun Life Việt Nam đã tạo ra hệ sinh thái bảo hiểm số với những ứng dụng về AI, dữ liệu lớn. Ảnh: T.L

Theo đó, toàn bộ quy trình điền và nộp hồ sơ đều được thiết kế trên ứng dụng /savant/, áp dụng các công nghệ mới như nhận diện ký tự quang học (OCR) và trí tuệ nhân tạo (AI). Khách hàng có thể định danh trực tuyến bằng nhận diện khuôn mặt để đảm bảo sự chính xác, bảo mật thông tin cá nhân.

Thời gian nhập liệu HSYCBH được rút ngắn cho hơn 1/3 quy trình và giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu. Khách hàng dễ dàng kiểm soát việc cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời hoàn thiện bộ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi.

Sau khi điền xong HSYCBH, hệ thống tự kiểm tra thông tin và lưu ý kết quả thẩm định sơ bộ để TVTC chủ động tư vấn, hỗ trợ khách hàng điều chỉnh, cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thiện bộ HSYCBH. Trong quá trình thẩm định sau khi nộp HSYCBH, khách hàng vẫn có thể điều chỉnh, bổ sung thông tin, chứng từ trực tuyến qua /savant/ để hợp đồng bảo hiểm được phát hành nhanh chóng.

Với ứng dụng /savant/, tính chính xác của thông tin trong bộ hợp đồng bảo hiểm được đảm bảo do Sun Life Việt Nam áp dụng quy trình kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt bằng việc kiểm tra ngẫu nhiên những hợp đồng đã phát hành tự động trước khi gửi thông báo đến khách hàng.

Cùng với /savant/ đi vào hoạt động, Sun Life Việt Nam đã tạo ra hệ sinh thái bảo hiểm số với những ứng dụng về AI, dữ liệu lớn… mang đến một hành trình trải nghiệm bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và hiệu quả hơn cho khách hàng, bao gồm: /savant/: Tạo lập và nộp HSYCBH; my Sun Life: Quản lý, theo dõi hợp đồng bảo hiểm; myBenefit: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm./.