xe cuu thuong

Doanh nghiệp tài trợ bằng việc mua xe ôtô cứu thương cho các cơ sở y tế sẽ không phải kê khai thuế GTGT. Ảnh minh họa của TLĐT

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tài trợ bằng việc mua xe ôtô cứu thương cho các cơ sở y tế, nhưng yêu cầu bên bán xuất hóa đơn mang tên người mua là bên nhận tài trợ theo chỉ định của doanh nghiệp, thì đây là hình thức tài trợ bằng tiền để mua tài sản theo mục đích của bên tài trợ.

Như vậy, căn cứ vào mục đích chi tiền, doanh nghiệp lập chứng từ chi tiền, sẽ không phải kê khai thuế GTGT đối với các xe ôtô cứu thương này.

Đồng thời, doanh nghiệp được hạch toán khoản chi tài trợ cho y tế, nếu đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện về hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo hướng dẫn tại Thông tư này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Thái