Bộ Tài chính cho biết, có 9 địa phương được tạm ứng kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách đợt này, bao gồm: Long An, Tây Ninh, An Giang, Quảng Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lạng Sơn.

Theo quy định tại văn bản số 677/2012/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015 thì 9 địa phương trên được Nhà nước hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, tương đương với số tiền trên 520 tỷ đồng.

Cụ thể số kinh phí tạm ứng cho mỗi địa phương như sau: tỉnh Long An: 102,086 tỷ đồng, Tây Ninh: 91,439 tỷ đồng, An Giang: 134,15 tỷ đồng, Quảng Nam: 77,204 tỷ đồng, Hòa Bình: 36,246 tỷ đồng, Bắc Giang: 19,666 tỷ đồng, Phú Thọ: 15,891 tỷ đồng, Tuyên Quang: 13,041 tỷ đồng và Lạng Sơn: 30,585 tỷ đồng.

Riêng đối với tỉnh Bắc Kạn và Tp. Cần Thơ, kinh phí trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2012 và 2013 còn dư (Bắc Kạn: 8,4 tỷ đồng, Tp. Cần Thơ: 10,6 tỷ đồng), Bộ Tài chính đề nghị UBND hai tỉnh trên chuyển nguồn kinh phí này sang năm 2014 để thực hiện chính sách, không sử dụng cho mục đích khác./.

Vũ Luyện