Tăng thêm nhiều chuyến tàu phục vụ Lễ Quốc khánh 2/9
Đường sắt Việt Nam sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu phục vụ khách đi lại dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Lễ 2/9, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày như tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Sài Gòn – Hà Nội), SE21/22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SNT1/2 (Sài Gòn – Nha Trang), SPT1/2 (Sài Gòn – Phan Thiết), Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại, lịch chạy tàu cụ thể như sau:

Tuyến TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội: Tàu SE11/12 chạy từ ngày 30/8/2022 đến ngày 6/9/2022.

Tuyến TP. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn: Tàu SQN2 Sài Gòn đi Quy Nhơn chạy các ngày 31/8; 1, 2/9/2022 và Tàu SQN1 Quy Nhơn đi Sài Gòn chạy các ngày 1, 3, 4/9/2022

* TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang: Tàu SNT4/SNT6/SNT8 xuất phát Sài Gòn các ngày 31/8; 1/9/2022 và tàu SNT10 xuất phát Sài Gòn ngày 31/8/2022.

* Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh: Tàu SNT3/SNT5/SNT7 xuất phát Nha Trang các ngày 3, 4/9/2022.

Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết: Tàu SPT4 Sài Gòn đi Phan Thiết các ngày 1, 2/9/2022 và tàu SPT3 Phan Thiết đi Sài Gòn các ngày 1, 4/9/2022.

Ngoài ra, nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu. Đặc biệt, trong dịp vận tải cao điểm 2/9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5% - 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn…/.