HCM

Cán bộ Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông quan cho lô hàng dược phẩm phục vụ chống dịch Covid-19. Ảnh: TL

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật hải quan, trong đó có việc kiểm tra bản chính của các chứng từ doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan để đảm bảo thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu vào Việt Nam phải đúng về nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn và tuân thủ đúng quy định của Luật Dược năm 2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Hoạt động này nhằm tránh trường hợp lợi dụng nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan đã có một số văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số giải pháp để đảm bảo chất lượng của hàng hóa và tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, cơ quan hải quan chấp nhận phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chữ ký điện tử của nhà sản xuất khi thực hiện thủ tục hải quan.

Cơ quan hải quan cũng cho phép doanh nghiệp được đưa các lô hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt (như: thuốc, vắc-xin, sinh phẩm... yêu cầu nhiệt độ bảo quản từ 2°C - 8°C) về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của doanh nghiệp.

Cơ quan hải quan căn cứ kết quả phân luồng kiểm tra và chỉ dẫn kiểm tra trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra đối với các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/8/2021.

Đối với tờ khai hải quan luồng vàng, cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu nội dung khai hải quan với bộ hồ sơ hải quan theo quy định, nếu phù hợp thì thực hiện thông quan ngay…/.

Ngọc Linh