mat

Tasco đã từng có định thoái vốn khỏi Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 do khó khăn tài chính

Công ty cho biết, thời gian trước, đứng trước khó khăn chung của ngành kinh doanh cốt lõi (hạ tầng giao thông và bất động sản), Tasco đã từng có kế hoạch thoái vốn khỏi 1 số lĩnh vực kinh doanh, trong đó có dự án Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực cốt lõi.

Theo nội dung tờ trình của hội đồng quản trị tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 mới diễn ra hồi tháng 6/2021, công ty đã có kế hoạch thoái vốn khỏi lĩnh vực không có thế mạnh, trong đó có lĩnh vực y tế, nhưng công ty không hoàn thành mục tiêu này trong năm 2020.

Tuy nhiên, công ty này vừa cho biết tại kỳ rà soát chiến lược gần đây nhất, công ty đã quyết định vẫn lựa chọn y tế là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính trong thời gian tới.

Ngoài ra, một trong những thông tin được nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp này là việc công ty phải nộp bổ sung thêm hơn 100 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính dự án Foresa Villa.

Dự án Foresa Villa (khu nhà ở sinh thái Xuân Phương) là dự án hoàn vốn cho tuyến đường BT nối từ đường Lê Đức Thọ đến Đường 70 (nay là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô, Hà Nội).

Tasco đã hạch toán doanh thu và chi phí của dự án trong những năm trước, trong đó bao gồm giá vốn tiền sử dụng đất của dự án này căn cứ theo quyết định số 5709/QĐ-UBND ngày 04/11/2014.

Theo Quyết định số 4522/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt kết quả rà soát nghĩa vụ tài chính dự án Foresa Villa ngày 6/10/2020, nghĩa vụ tài chính về đất của toàn dự án tăng 105 tỷ đồng so với giá vốn tiền sử dụng đất của dự án này mà công ty đã hạch toán căn cứ theo quyết định số 5709/QĐ-UBND ngày 4/11/2014.

Theo đó, công ty phải thực hiện hạch toán giá vốn tăng lên đối với dự án này, phần nghĩa vụ tài chính về đất tăng thêm 105 tỷ đồng đã được thực hiện thủ tục ghi thu - ghi chi theo quy định và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính./.

Chí Tín