Ngoài việc mua cổ phần Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia, TCO cũng có kế hoạch mua cổ phần Công ty cổ phần Gavi, đặc biệt với quy mô lớn hơn nhiều.

TCO: Tăng gấp 3 lần vốn điều lệ để đi mua cổ phiếu doanh nghiệp khác
TCO: Tăng gấp 3 lần vốn điều lệ để đi mua cổ phiếu doanh nghiệp khác
Apax Holdings tăng vốn gấp 2,5 lần cho công ty con Igarten lên 500 tỷ Nợ phải trả tăng gấp hơn 2 lần vốn, DPG muốn đổi tên thành tập đoàn SPI: Huy động 200 tỷ đồng mua cổ phiếu doanh nghiệp khác

Nguồn vốn dự kiến mà TCO dùng để mua cổ phần Công ty cổ phần Gavi lấy từ vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu.

Cụ thể cuối tháng 11/2021, TCO đã có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 37,4 triệu cổ phiếu, gấp 2 lần số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp này.

Với kế hoạch phát hành như trên, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành của công ty sẽ tăng gấp 3 lần. Giá chào bán dự kiến là 11.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tổng số tiền dự kiến thu về là khoảng 412 tỷ đồng, số tiền này lớn gấp khoảng 2,2 lần vốn điều lệ của công ty trước khi phát hành.

Thời gian dự kiến phát hành là vào quý IV/2021 hoặc quý I/2022. Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng 1 lần.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021 của TCO, công ty có vốn chủ sở hữu là hơn 315 tỷ đồng, tổng tài sản là 330 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tài sản ngắn hạn tăng khá mạnh từ 75 tỷ đồng hồi đầu năm lên 268 tỷ đồng vào cuối tháng 9 (tăng 257%). Trong đó, lý do chính làm tăng tài sản ngắn hạn là sự tăng đột biến của các khoản phải thu ngắn hạn, từ 18 tỷ đồng lên 231 tỷ đồng (tăng 1.183%). Riêng các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng từ 17 tỷ đồng lên 147 tỷ đồng (tăng 765%).

Trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2021, một số khoản phải thu ngắn hạn mới phát sinh lớn gồm có khoản phải thu 63,6 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát và khoản 62,9 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Trico.