Công ty con của Apax Holdings dự kiến tăng vốn là Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten. Theo đó, vốn điều lệ tăng dự kiến tăng 2,5 lần từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Hình thức tăng vốn là phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá theo tỷ lệ 1:1,5. Tương ứng, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu phát hành thêm.

HBC tăng vốn lên hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ nợ vẫn cao Nợ phải trả tăng gấp hơn 2 lần vốn, DPG muốn đổi tên thành tập đoàn CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu
Apax Holdings tăng vốn gấp 2,5 lần cho công ty con Igarten lên 500 tỷ
Apax Holdings tăng vốn gấp 2,5 lần cho công ty con Igarten lên 500 tỷ

Thời gian góp vốn dự kiến trong quý IV/2021 và mục đích tăng vốn nhằm đầu tư mở trường mầm non và bổ sung vốn lưu động.

Igarten là công ty con do Apax Holdings năm 87,45% vốn. Ngoài ra, Apax Holdings còn sỡ hữu một số công ty con khác, bao gồm Công ty cổ phần English Now Glowbal (tỷ lệ sở hữu 51%), Công ty cổ phần Trường liên cấp Firbank Australia (tỷ lệ sở hữu 51%).

Về kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất của Apax Holdings quý III/2021 đạt gần 393 tỷ đồng, giảm khoảng 34,8% so với cùng kỳ; doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 1.382 tỷ đồng, tăng 3,9% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 đạt hơn 5,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 60,8 tỷ đồng quý III năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 11,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 107 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, Apax Holdings đặt mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng trong năm 2021.

Qua 9 tháng đầu năm, công ty này mới đạt khoảng 48% chỉ tiêu doanh thu cả năm và chỉ đạt khoảng 49% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Về hoạt động của một số công ty con, tính riêng trong quý III/2021, doanh thu của Apax English/Apax Leaders đạt hơn 352 tỷ đồng, của STEAMe Garten là hơn 36 tỷ đồng và của Englishnow là 5,4 tỷ đồng.