HQ Thái Bình

Cán bộ Hải quan Thái Bình hỗ trợ DN qua hệ thống điện tử. Ảnh: TL

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tỉnh Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội (ngày 6/5/2021) theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Hải quan Thái Bình, Cục Hải quan Hải Phòng vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch vừa đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN).

Đối với việc giải quyết thủ tục của cộng đồng đồng DN, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các phương thức điện tử để giải đáp, tư vấn cho DN trong trường hợp có vướng mắc...

Ngọc Linh