Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên là trên 8.367 tỷ đồng (bao gồm trên 7.863 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao và trên 504 tỷ đồng địa phương giao thêm).

Với quyết tâm không để tình trạng chậm giải ngân xảy ra trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý điều hành ngân sách.

Thái Nguyên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong quý II và các quý tiếp theo
Thái Nguyên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong quý II và các quý tiếp theo. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động, tích cực và quyết liệt trong thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên kiểm soát, thanh toán vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên là trên 8.367 tỷ đồng (bao gồm trên 7.863 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao và trên 504 tỷ đồng địa phương giao thêm).

Là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, KBNN Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm các cải cách thủ tục hành chính theo quy định để rút ngắn thời gian giao dịch và đẩy mạnh các giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN để vừa tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vừa giúp đưa nhanh nguồn vốn đầu tư công đến các dự án, công trình.

Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, dự kiến hết tháng 4/2023, tỉnh Thái Nguyên giải ngân được trên 1.293 tỷ đồng đạt trên 15% tổng kế hoạch vốn được giao và đạt trên 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thái Nguyên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong quý II và các quý tiếp theo
Công chức KBNN thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn đầu tư. Ảnh: H.T

Quý II/2023, nhu cầu thanh toán vốn cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khoảng 2.415 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 765 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1.650 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉnh vẫn gặp một số khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án chuyển tiếp, khởi công mới nên tiến độ giải ngân chưa có sự bứt phá mạnh.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong quý II và các quý tiếp theo, UBND tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các huyện thực hiện phân loại dự án đầu tư công theo từng nhóm dự án.

Dự kiến hết tháng 4/2023, tỉnh Thái Nguyên giải ngân được trên 1.293 tỷ đồng, đạt trên 15% tổng kế hoạch vốn được giao và đạt trên 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các dự án bố trí kế hoạch vốn để thu hồi vốn ứng trước, các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022 được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện giải ngân sớm.

Đối với các dự án kéo dài thời hạn giải ngân thanh toán năm 2022 sang năm 2023, ngay sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương phối hợp với KBNN Thái Nguyên để thực hiện chuyển nguồn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để giải ngân trước ngày 30/9/2023. Đối với các dự án chuyển tiếp, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các sở, ngành, các huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án khởi công mới trong năm 2023.

Với các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát để báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn nhằm giải ngân có hiệu quả nguồn vốn được giao quản lý theo quy định./.