HNX cho biết, hoạt động đấu thầu vẫn tiếp tục được tổ chức đều đặn, định kỳ theo lịch biểu. Trong tháng 10, HNX đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 18.481 tỷ đồng, trong đó: Kho bạc Nhà nước huy động được 12.516 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 5.965 tỷ đồng.

Thị trường sơ cấp sôi động hơn so với tháng 9, khối lượng huy động trong tháng 10 bằng 172,4% khối lượng huy động của tháng 9. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,20-8,45%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,54-8,65%/năm, 5 năm là 8,45-9,10%/năm, 10 năm là 8,89-9,20%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch outright tháng 10 đạt hơn 158,6 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 16.884 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch trái phiếu chính phủ outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 12 tháng, 2 năm, 3 năm, và 3-5 năm. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 59,2 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 5.963 tỷ đồng. Trong đó, giá giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 2.091 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 1.358 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt 3.311 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt 3.421 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán của khối ngoại theo phương thức repos đạt 53,2 tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 10, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 7,9 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 762 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tín phiếu theo phương thức giao dịch repos đạt 1 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 95,7 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua tín phiếu kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt 209,9 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt 552,7 tỷ đồng. Không có giao dịch tín phiếu kho bạc của khối ngoại theo phương thức repos./.

D.T