Tính đến hết tháng 7/2022, tỉnh Thanh Hóa giải ngân được trên 5.485,4 tỷ đồng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022, đạt 46% so với kế hoạch vốn được giao (trên 11.919 tỷ đồng). Theo danh sách tổng hợp từ Bộ Tài chính, tỉnh Thanh Hóa đang đứng thứ 6 trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước (tính từ thấp đến cao).

Thanh Hóa: Đến 30/8, dự án chậm giải ngân sẽ bị điều chuyển vốn cho dự án khác
Tình Thanh Hóa kiên quyết đến 30/8, dự án nào chậm giải ngân sẽ bị điều chuyển vốn. Ảnh minh họa. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, để giải ngân 100% nguồn vốn, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tổng rà soát các dự án. Đặc biệt, UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra quy định, với dự án đến ngày 30/8 tới đây vẫn chậm tiến độ giải ngân, sẽ bị điều chuyển vốn sang dự án khác.

Đối với vấn đề vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ giao cho các sở, ngành công bố giá vật liệu hàng tháng thay vì hàng quý như hiện nay để làm cơ sở cho các dự án cần điều chỉnh hợp đồng do giá vật liệu tăng, giúp cho chủ đầu tư, nhà thầu chủ động trong việc thi công các dự án, công trình.

Với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ đạo của KBNN và UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN, nhất là trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư.

Theo đó, KBNN Thanh Hóa đã quán triệt tới từng công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Đặc biệt, KBNN đã đẩy mạnh việc giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, nên đã tiết giảm được thời gian đi lại cho khách hàng, đồng thời không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ thanh toán vốn đầu tư.

UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ giao cho các sở, ngành công bố giá vật liệu hàng tháng thay vì hàng quý như hiện nay để làm cơ sở cho các dự án cần điều chỉnh hợp đồng do giá vật liệu tăng, giúp cho chủ đầu tư, nhà thầu chủ động trong việc thi công các dự án, công trình.

Ngoài ra, KBNN Thanh Hóa cũng chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công, từ đó đã phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát chi để có những chấn chỉnh kịp thời.

Mặt khác, công tác thanh tra, kiểm tra còn giúp đưa ra những ý kiến đóng góp với các cơ quan có liên quan khi nhận thấy có sự bất cập, chưa phù hợp với thực tế trong cơ chế, chính sách.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, KBNN Thanh Hóa đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; bố trí, sắp xếp và xử lý nghiêm các công chức, viên chức năng lực yếu và có biểu hiện gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng./.