Thanh Hóa: Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm qua thanh tra, kiểm tra thuế
Cơ quan thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Ảnh: TL

Ông Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa đánh giá, ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách, bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích các tiêu chí rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích chuyên sâu trước khi thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra..., nhằm đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bộ phận kiểm tra cũng chủ động giám sát hồ sơ khai thuế, phát hiện kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế, về hóa đơn, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp vi phạm trong thời gian dài, sau đó ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh, dẫn tới nợ thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Song song với đó, cục thuế đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý cán bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức; thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong thanh tra, kiểm tra thuế, sử dụng hóa đơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng cục Thuế.

Nhờ bám sát chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, toàn đơn vị đã hoàn thành thanh tra 132 doanh nghiệp, tổng số tiền truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính là 50,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ 14,6 tỷ đồng; giảm lỗ 99,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, cục thuế cũng đã hoàn thành kiểm tra 607 doanh nghiệp, tổng số tiền truy thu, ấn định, phạt vi phạm hành chính là 71 tỷ đồng; truy hoàn 138 triệu đồng; số thuế không được hoàn 12,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 20,4 tỷ đồng; giảm lỗ 424,9 tỷ đồng.

Đồng thời, đã kiểm tra 6.159 hồ sơ khai thuế, số hồ sơ được chấp nhận là 5.116 hồ sơ; số hồ sơ điều chỉnh 972; tổng số tiền thuế điều chỉnh tăng, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp là 11,1 tỷ đồng, điều chỉnh giảm 38 triệu đồng, giảm khấu trừ 4,9 tỷ đồng, giảm lỗ 18,9 tỷ đồng; số hồ sơ đề nghị chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là 71 doanh nghiệp.

Ông Ngô Đình Hùng chia sẻ thêm, trong những tháng cuối năm, cục thuế chỉ đạo các đơn vị dán tem niêm phong đối với 100% đồng hồ tổng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu mới đưa vào hoạt động, chưa thực hiện dán tem và những trường hợp dán tem đã bị rách.

Cục thuế cũng tập trung rà soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, gắn với công tác quản lý và sử dụng hóa đơn; phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, phối hợp, cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, truy tố các trường hợp có dấu hiệu hình sự.

Tập trung nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trong điều kiện dịch bệnh nhằm phát hiện các hành vi gian lận, trốn thuế. Đôn đốc, thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua công tác thanh tra, kiểm tra vào NSNN để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách UBND tỉnh giao.

Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định trữ lượng tài nguyên khai thác phục vụ cho công tác giám sát khai thuế theo công văn chỉ đạo 12234/UBND-CN ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh./.