Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội ĐinhTiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách, đại diện UBND thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã khẳng định vị trí, vai trò của Cục Thuế TP. Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển thành phố trong suốt thời gian qua. Việc thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội là bước đi quan trọng, khẳng định sự quan tâm của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội, cũng như cán bộ, đảng viên, công chức cục thuế.

Thành lập Đảng bộ Cục Thuế Thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (thứ 3 từ phải qua) trao quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội trực thuộc Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: CTV.

Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội, các quận, huyện, thị ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Thành ủy tới cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng và người lao động trong đảng bộ biết và thực hiện đúng.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy cục thuế với các quận, huyện, thị ủy. Kiện toàn tổ chức bộ máy đủ điều kiện để hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp; xây dựng đề án, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cục thuế theo đúng quy định. Rà soát, bổ sung Nghị quyết Đại hội Đảng cục thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình công tác toàn khóa.

Ông Mai Sơn - Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, ngay sau hội nghị này, Đảng ủy Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ nhanh chóng hoàn thiện quy chế làm việc, cập nhật chương trình công tác toàn khóa, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai.

Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, củng cố kiện toàn các tổ chức đoàn thể để hoạt động theo mô hình mới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của mô hình kết hợp Đảng bộ với chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị đi đôi với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ triển khai ký và thực hiện quy chế phối hợp với các quận, huyện, thị ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác các chi cục thuế theo quyết định thành lập./.