Vắc-xin

Ảnh TL minh họa

Số tiền trên là của 321.783 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, tài trợ cho quỹ.

Cũng theo báo cáo từ Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid- 19. Đến nay, quỹ đã tiếp nhận trên 2.135 tỷ đồng của các địa phương, tổ chức cam kết tài trợ cho quỹ nhưng chưa chuyển tiền.

Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 tiếp tục tiếp nhận tiền tài trợ, ủng hộ tại 21 tài khoản (tiếp nhận cho 3 loại tiền VND, USD, EUR) tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 6 ngân hàng thương mại gồm: BIDV; Vietcombank; Vietinbank; HDBank; Agribank và TPBank.

Việc quản lý, sử dụng quỹ, mở tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số tiền ủng hộ được Kho bạc Nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi vào 11h và 17h hàng ngày.

Vân Hà