nld

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết 31/12/2021. Ảnh minh họa

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có hướng dẫn gửi các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn về bổ sung đối tượng tạm dừng đóng đoàn phí công đoàn.

Cụ thể, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất bổ sung đối tượng tạm dừng đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng trong thời gian hưởng mức lương nêu trên.

Thời gian thực hiện tạm dừng đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Trước đó, do tình hình diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày hết năm 2021. Doanh nghiệp thuộc diện được lùi thời gian đóng khi có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên.

Đoàn phí hay kinh phí công đoàn là những nguồn thu tài chính công đoàn được sử dụng để tổ chức các hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; thăm hỏi, trợ cấp người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn,…; khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác,…

Theo quy định, kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Dù doanh nghiệp có thành lập công đoàn cơ sở hay không thì cũng đều phải đóng khoản phí này.

Mai Lâm