Các chính sách hỗ trợ gia hạn thuế và tiền thuê đất ra đời đã hỗ trợ doanh nghiệp

Các chính sách hỗ trợ gia hạn thuế và tiền thuê đất ra đời đã hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn tài chính trong lúc khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh.

Bổ sung đối tượng được hỗ trợ

Trao đổi với phóng viên, ông Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)Việt Nam đánh giá, thực tế cho thấy trong năm 2020, các chính sách hỗ trợ về tài chính mà điển hình là gia hạn thuế và tiền thuê đất đã ra đời rất kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) về nguồn tài chính trong lúc khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh. “Cho đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của DN, nhất là DNNVV. Do đó, để các DN, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính vượt qua khó khăn, hỗ trợ thị trường, thông qua đó góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021, rất cần thiết phải tiếp tục thực hiện các giải pháp gia hạn về thuế, tiền thuê đất” - ông Nam nhấn mạnh.

Thông tin về các đối tượng được giãn, hoãn thuế trong đề xuất, Bộ Tài chính cho biết, nguyên tắc lựa chọn đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cần phải đảm bảo là những DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19; tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính; đồng thời tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính căn cứ vào báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tồn kho, nhất là tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo; đồng thời căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách nhà nước năm 2020 theo nhóm ngành cũng như các quy định của Chính phủ để đề xuất. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung tổ chức, DN, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin. Cùng với đó là các đối tượng thuộc lĩnh vực khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên được thu theo hiệp định, hợp đồng); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng; sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị...

Chính sách nhanh chóng thực thi mạnh mẽ để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính nhấn mạnh, giải pháp hỗ trợ vô cùng cấp bách, cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho DN cũng như các đối tượng chịu tác động của đại dịch. Để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đánh giá, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 – 6/2021 (nộp thuế trong tháng 7 – 12/2021) thì số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Số thu NSNN của năm 2021 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2021.

Đối với thuế TNDN, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, thời gian gia hạn là 3 tháng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021. Như vậy, số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2021 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng. Theo đó, số thu NSNN của năm 2021 không giảm do DN, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/11/2021.

Để đảm bảo chính sách ban hành được áp dụng rộng rãi cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Đối với các sắc thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường,... Bộ Tài chính không đề nghị gia hạn.

Tố Uyên