Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có báo cáo kết quả triển khai Đề án 06, kỳ báo cáo tháng 4/2024. Báo cáo cho thấy, hiện tại hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực trên 96,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Bên cạnh đó, 100% cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, với trên 77 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt
Ảnh tư liệu minh hoạ

Về việc phối hợp triển khai Sổ sức khoẻ điện tử, từ tháng 1/2024, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai theo phương án kỹ thuật thử nghiệm với Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đức Giang và một số cơ sở KCB BHYT khác do Sở Y tế Hà Nội quản lý, như bệnh viện: Đống Đa, Thanh Nhàn, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoè Nhai, Mê Linh, Hà Đông… Trong đó, BHXH đã nâng cấp, điều chỉnh Cổng tiếp nhận dữ liệu để đáp ứng việc tiếp nhận bổ sung thêm 5 trường thông tin bao gồm: nhóm máu; chiều cao; lý do đến khám; tóm tắt phương pháp điều trị, hướng điều trị tiếp theo; ghi chú.

Tính đến hết ngày 12/4/2024, trên địa bàn TP. Hà Nội đã có 381 cơ sở y tế (trong đó có 50 bệnh viện, 36 phòng khám đa khoa và 295 trạm y tế), với 2.039.705 hồ sơ được được gửi lên hệ thống của BHXH Việt Nam.

Báo cáo của BHXH Việt Nam cũng cho thấy, việc chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt đã được đẩy mạnh. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022.

Ngày 22/3/2024, BHXH Việt Nam và Bộ Công an đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.

BHXH Việt Nam cho biết, dự kiến trong tháng 5/2024 sẽ triển khai thí điểm nội dung tại 5 tỉnh, thành phố trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. 5 tỉnh sẽ triển khai thí điểm bao gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Sóc Trăng.

Tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VNeID

BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia BHXH lên ứng dụng VNeID. Tính đến nay, đã có hơn 16,7 triệu lượt truy vấn thông tin sổ BHXH thành công để tích hợp lên ứng dụng VneID, hơn 8,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID.