Hội nghị thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị về công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm. Ảnh: Thủy Tiên

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Cao Đức Phát cho biết tại hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, diễn ra ngày 14.9.2015, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, thiệt hại do thiên tai gây ra nguyên nhân chính là do tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực trang thiết bị trong công tác phòng chống thiên tai còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Thực tế các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhiều nội dung còn chưa phù hợp với tình hình diễn biến của thiên tai.

Đặc biệt, các địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống thiên tai, mới chỉ tập trung vào giai đoạn ứng phó, thiếu các giải pháp căn cơ từ quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng phương án bố trí nguồn lực…

Từ những bất cập trên, để hạn chế hậu quả thiên tai gây ra, thời gian tới cần tăng cường công tác dự báo, cảnh báo diễn biến mưa lũ, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là ở cấp thôn, bản để các ban ngành và người dân biết chủ động phòng, tránh.

Kiện toàn và tổ chức đồng bộ bộ máy phòng chống thiên tai các cấp; xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức diễn tập các tình huống xấu nhất, chuẩn bị vật tư, phương tiện đầy đủ, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống thiên tai….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, vì vậy cần phải có những giải pháp thích ứng để giảm thiểu thiệt hại. Các biện pháp phòng chống thiên tai đưa ra phải thực hiện quyết liệt".

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão số 3, nhất là thông báo diễn biến bão và kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi trú tránh an toàn./.

Diệu Hoa