Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House, mã CK: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán. Trong đó, công ty ghi nhận doanh thu 1.961 tỷ đồng, tương đương so với trong báo cáo tự lập. Tuy nhiên, con số lỗ ròng tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên đến 363 tỷ đồng, tức tăng thêm 333 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh này là trong báo cáo kiểm toán, chi phí quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh tăng cao lên gấp 4 lần, từ 96 tỷ đồng lên 403 tỷ đồng, trong đó, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi chiếm 307 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc vi phạm hành chính về thuế của Thu Duc House. Trước đó, từ đầu tháng 3/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đến các ngân hàng Thu Duc House có mở tài khoản để thu hồi số tiền thuế lên đến hơn 451 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một 1 tháng cưỡng chế tài khoản nhưng không thu đủ tiền thuế, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn với Thu Duc House trong thời hạn 1 năm, kéo dài đến 30/3/2022.

Trong báo cáo kiểm toán, đến 31/03/2021, khoản phải thu ngắn hạn của TDH đạt trên 1.493 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng, tương đương 47% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu khác chiếm 970 tỷ đồng, bao gồm 396 tỷ đồng phải thu đối với các khoản phải nộp theo các quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đối với khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xây dựng Đại Lộc Phát (209 tỷ đồng) là nguyên nhân chính khiến TDH phải trích lập dự phòng khó đòi tăng cao từ 1 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) cũng thông báo đưa cổ phiếu TDH của Thu Duc House vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4. HOSE đánh giá thông tin về việc truy thu thuế ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Thu Duc House. Ngoài ra, HOSE cũng đã có 3 lần gửi văn bản nhắc nhở TDH do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và báo cáo tài chính quý I năm 2021, đồng thời yêu cầu công ty giải trình về việc chậm công bố thông tin./.

Hồng Quyên