Số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã có 20 công ty quản lý quỹ hoạt động có lãi và 21 công ty bị lỗ. Cho đến nay, đã có 21 quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó có 11 quỹ mở, 2 quỹ đóng, 8 quỹ thành viên; 20 văn phòng đại diện đang hoạt động trên trên thị trường chứng khoán. Tiến hành kiểm tra định kỳ 5 công ty quản lý quỹ, kiểm tra đột xuất 1 công ty và thanh tra đối với 3 công ty.

Kể từ khi Thông tư 212 có hiệu lực và qua công tác kiểm tra, đã xử lý nghiêm các vi phạm đối với công ty quản lý quỹ; hoạt động ủy thác từ phía các Ngân hàng thương mại đã hoàn toàn được kiểm soát, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan. Cho tới thời điểm hiện tại, lượng vốn ủy thác từ các Ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 4 lần và hiện nay đầu tư chủ yếu vào chứng khoán niêm yết, phù hợp với các quy định của pháp luật./.

D.T