xe phục vụ công tác

Ảnh minh họa: Hạnh Thảo

Bộ Tài chính cho biết, ngày 22/9/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7386/VPCP- KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thu hồi 14 xe ô tô công tác của Dự án này, trong đó Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ đang quản lý, sử dụng 4 xe ô tô (gồm 3 xe phục vụ công tác chung và 1 xe chuyên dùng).

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ- BTC ngày 30/9/2014 về việc thu hồi xe ô tô khi dự án kết thúc.

Ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp nhận xe ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ không thực hiện bàn giao xe theo quy định.

Ngày 6/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ- BTC về việc điều chuyển xe ô tô thu hồi từ dự án. Theo đó, điều chuyển xe ô tô của Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ (là đơn vị đang sử dụng xe) về Thanh tra Chính phủ để bổ sung vào định mức xe ô tô chuyên dùng.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng chấp hành nghiêm túc việc bàn giao xe ô tô theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.


An Nhi