Do vậy, Cục Quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng 7 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Tiến hành thu hồi và tiêu hủy 7 sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Thu hồi, tiêu hủy 7 mỹ phẩm của Công ty CP Thị trường quốc tế Việt Nam
Thu hồi, tiêu hủy 7 mỹ phẩm của Công ty CP Thị trường quốc tế Việt Nam.

Công ty CP Thị trường quốc tế Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 7 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy 7 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 15/1/2024.

Đồng thời, Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát công ty thực hiện thu hồi 7 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, phối hợp với Cục Quản lý dược tiến hành xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.