Cụ thể, lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (Chai 35ml); số lô sản phẩm là 19/10/2023, năm sản xuất 19/10/2023, hạn dùng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm có số công bố 23/22/CBMP-TV. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường là Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất - thương mại Mỹ Nguyên có địa chỉ Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm sữa tắm Bath Gel - MM Professional

Công văn thu hồi lô sản phẩm sản phẩm Bath Gel - MM Professional (Chai 35ml) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Do vậy, Cục Quản lý dược đã đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (Chai 35ml) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Đồng thời, tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH sản xuất - thương mại Mỹ Nguyên phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định, gửi báo cáo thu hồi về cục trước ngày 19/5/2024.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh kiểm tra Công ty TNHH sản xuất - thương mại Mỹ Nguyên, Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất - thương mại Mỹ Nguyên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Giám sát các công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định trên; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 3/6/2024.