thu ngân sách nhà nước

Trong tổng thu NSNN, thu nội địa thực hiện tháng 10/2016 ước đạt 83,45 nghìn tỷ đồng, tăng 70,6%, tương ứng mức tăng 34,5 nghìn tỷ đồng so tháng trước. Ảnh T.L minh họa

Trong tổng thu nói trên, thu nội địa thực hiện tháng 10/2016 ước đạt 83,45 nghìn tỷ đồng, tăng 70,6%, tương ứng mức tăng 34,5 nghìn tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế thu 10 tháng đạt 663 nghìn tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp, như: thu phí, lệ phí đạt 75,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 69,1% dự toán. Đặc biệt là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện; ước tính đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp, lũy kế thu 10 tháng mới đạt 74,8% dự toán, giảm 11% so cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Tài chính, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 24/10/2016, đã phát hành được 268,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

Cùng với thu nội địa, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách từ dầu thô tháng 10/2016 ước đạt 2,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt 12,67 triệu tấn, bằng 90,3% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 42,7 USD/thùng, giảm 17,3 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Tổng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 10 tháng ước đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 122,26 nghìn tỷ đồng, bằng 71,1% dự toán, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 10/2016 ước đạt 110 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015.

Trong tổng chi nói trên, chi đầu tư phát triển tháng 10/2016 đạt 24.340 tỷ đồng, ước thực hiện 10 tháng đạt 163,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 19,1% cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đã có nhiều cải thiện trong những tháng gần đây, nhờ các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ. Ước đến hết tháng 10, lũy kế vốn đầu tư nguồn NSNN cho các dự án khoảng 161,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 44,1% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong tháng 10/2016, chi trả nợ và viện trợ đạt 13.600 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 130,84 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 10/2016 đạt 70.570 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 679,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015.

Bội chi NSNN ước 10 tháng 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm./.

N.P