thuế

Thu nội địa trong tháng 10 đã tăng khoảng 33 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 78,6% so với tháng trước. Ảnh T.L minh họa

Thu nội địa tăng khá

Trong tổng thu nói trên, thu nội địa thực hiện tháng 10 ước đạt 75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 33 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng 78,6%) so với tháng trước, chủ yếu do tháng 10 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý III/2015.

Trong đó, so với tháng trước, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng khoảng 21 nghìn tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng tăng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân tăng khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu 10 tháng thu nội địa đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014. Đáng chú ý, nhiều khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm, như: thuế bảo vệ môi trường đạt 158,3% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 133,3% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 128,9% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 115,6% dự toán...

Trong khi đó, thu từ dầu thô thực hiện tháng 10 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân giảm thu, theo Bộ Tài chính, do giá dầu thô bình quân chỉ đạt khoảng 58,4 USD/thùng, giảm 41,6 USD/thùng so với giá dự toán.

Bên cạnh đó, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 10 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 22 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng số thu từ hoạt động này ước đạt 209,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 70 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 139,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán.

Cùng thời điểm, chi NSNN tháng 10 ước đạt 97,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 918,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán. Bội chi NSNN 10 tháng ước 141,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng khối lượng vốn huy động được trong tháng 10/2015 là 30.451,8 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu đạt 8.161,8 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với tháng 9/2015 và bằng 64,2% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao đến hết ngày 26/10, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 157,9 nghìn tỷ đồng.

Quyết liệt các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2015, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT, cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất báo cáo Bộ các giải pháp khả thi để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN, kết hợp với việc tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

Cục Quản lý giá theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, rà soát tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG. Cơ quan quản lý giá cũng tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa, giá cước vận tải và các mặt hàng thiết yếu khác để tham mưu báo cáo Bộ các giải pháp quản lý kịp thời.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường chứng khoán, nguyên nhân và các yếu tố làm tăng, giảm điểm của thị trường để đề xuất báo cáo Bộ các giải pháp, biện pháp phù hợp.

Thanh tra Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty trong việc tái cơ cấu DNNN, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch, lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Hoàng Lâm