thu ngân sách quý 1

Tình hình thu nội địa 3 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ hai năm gần đây. Ảnh: T.L

Trong tổng thu trên, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 37.000 tỷ đồng, lũy kế thu quý I đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013. Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu nội địa quý I tăng 16,3%.

Bộ Tài chính nhận định, tình hình thu nội địa 3 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 (đạt 22,7% dự toán), năm 2013 (đạt 20,9% dự toán).

Thu về dầu thô thực hiện tháng 3 ước 8.600 tỷ đồng, luỹ kế thu quý I ước đạt 26.090 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân quý I đạt khoảng 112,8 USD/thùng, tăng 14,8 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 3,7 triệu tấn, bằng 25,8% kế hoạch cả năm.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 18.000 tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 52.550 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2013 chủ yếu do kim ngạch một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (18.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I ước đạt 34.550 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013.

Số thu còn lại ngoài ba khoản thu nói trên bao gồm các khoản thu khác như thu từ viện trợ nước ngoài...

Cũng theo Bộ Tài chính, trong quý I, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng đủ theo tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng chi NSNN quý I ước bằng 23,1% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó so với cùng kỳ chi đầu tư phát triển giảm 4,9%, chi trả nợ và viện trợ tăng 11,5% đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn theo cam kết; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tăng 6,7%. Bội chi NSNN quý I bằng 16,5% dự toán năm.

Theo Bộ Tài chính, qua tình hình thực hiện quý I như trên cho thấy khả năng thực hiện dự toán thu, chi NSNN đạt tương đối khá, tiếp tục góp phần khẳng định xu hướng phục hồi của nền kinh tế ngày càng trở lên rõ nét và ổn định hơn bắt đầu từ cuối năm 2013. Trong thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng; đồng thời chủ động điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với nguồn thu./.

Hoàng Lâm